Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Richter Anna
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności
(SO-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
162
Telefon
32 43 92 162
Faks
32 42 24 124