Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Skoczek Grzegorz
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki Komunalnej
(GM-V)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
6
Telefon
32 43 92 047
Faks
32 42 24 124