Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Skoczek Grzegorz
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Gospodarki Komunalnej
(GK)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
6A
Telefon
32 43 92 049
Faks
32 42 24 124