Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Dziewior Magdalena
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(MPU)
Adres
Rzeczna
Pokój
104
Telefon
324392044
Faks
32 42 24 124