Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Dziewior Magdalena
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(MPU)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
056
Telefon
324392056
Faks
32 42 24 124