Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kulozik Michalina
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Referat Dowodów Osobistych
(SO-III)
Adres
ul.Bolesława Chrobrego 2
Pokój
158
Telefon
32 43 92 198
Faks
32 42 24 124