Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Migas Paweł
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ DRÓG Referat Budowy Drogi Regionalnej
(D-IV)
Adres
Rzeczna 8
Pokój
105
Telefon
4392126
Faks
32 42 24 124