Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Bielecka Katarzyna
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY Referat Kancelaria
(Ad-III)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
12
Telefon
32 43 92 169
Faks
32 42 24 124