Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Winch Monika
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
(G-I)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
354
Telefon
32 43 92 384
Faks
32 42 24 124