Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Hoła Barbara
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Ekologii Referat Ochrony Przyrody
(Ek-II)
Adres
Bolesława Chrobrego 2
Pokój
012
Telefon
32 4392 022
Faks
32 42 24 124