Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Strączek Marta
Stanowisko
Specjalista
Komórka org.
Wydział Księgowości Referat Dochodów i Windykacji
(Ks-I)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
304
Telefon
32 43 92 304
Faks
32 42 24 124