Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Smozik Marta
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ DRÓG Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem
(D-III)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
114
Telefon
32 43 92 114
Faks
32 42 24 124