Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Poniewierska Mirela
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Komunikacji Referat Rejestracji Pojazdów
(Km-II)
Adres
ul. B. Chrobrego 2, parter nowa część
Pokój
064
Telefon
(32)4392074
Faks
32 42 24 124