Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Soiński Krzysztof
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Inwestycji
(In)
Adres
Zamkowa 5
Pokój
28
Telefon
32 43 92 184
Faks
32 42 24 124