Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kopiec Grzegorz
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Mienia Referat Ewidencji Mienia
(M-II)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
002
Telefon
32 43 92 002
Faks
32 42 24 124
e-mail