Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Rybok Dariusz
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Wydział Ekologii Referat Ochrony Przyrody
(Ek-II)
Adres
ul. B. Chrobrego 2
Pokój
012
Telefon
324392012
Faks
32 42 24 124