Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Augustyniak Elżbieta
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności
(SO-II)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
158
Telefon
32 43 92 158
Faks
32 42 24 124