Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Horzela Agnieszka
Stanowisko
Specjalista
Komórka org.
Centrum Inwestycji Referat Zarządzania Inwestycjami
(I-I)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
113
Telefon
32 43 92 114
Faks
32 42 24 124