Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Horzela Agnieszka
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ INWESTYCJI Referat Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji
(In-III)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
23
Telefon
32 43 92 182
Faks
32 42 24 124