Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Małek Izabela
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
Wydział Polityki Społecznej Referat Organizacji Pozarządowych i Sportu
(PS-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
006
Telefon
32 43 92 016
Faks
32 42 24 124