Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Suska Grażyna
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Wydział Administracyjny Referat Kancelaria
(Ad-III)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
107
Telefon
32 43 92 107
Faks
32 42 24 124