Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szaboń Dorota
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Urząd Stanu Cywilnego
(USC)
Adres
Rynek 18
Pokój
4
Telefon
32 43 23 210
Faks
32 42 24 124