Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Brachman Małgorzata
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ ANALIZ
(A)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
255
Telefon
32 439 22 75
Faks
32 42 24 124