Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Lipka Monika
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY Referat Kancelaria
(Ad-III)
Adres
B. Chrobrego 2
Pokój
51
Telefon
324392051
Faks
32 42 24 124