Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Lipka Monika
Stanowisko
Referent
Komórka org.
BIURO PRASOWE
(BP)
Adres
B. Chrobrego 2
Pokój
100
Telefon
324392168
Faks
32 42 24 124