Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Lipka Monika
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Wymiaru Podatków
(Pd-I)
Adres
B. Chrobrego 2
Pokój
151
Telefon
324392191
Faks
32 42 24 124