Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szwelengreber Ewa
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Zamówień Publicznych
(ZP)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
302
Telefon
32 43 92 322
Faks
32 42 24 124