Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Ujma Jerzy
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(GK)
Adres
ul.Rzeczna 8
Pokój
109
Telefon
4392167
Faks
32 42 24 124