Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Palarz Justyna
Stanowisko
Referent
Komórka org.
URZĄD STANU CYWILNEGO
(USC)
Adres
Rybek 6
Pokój
4
Telefon
32 42 23 210
Faks
32 42 24 124