Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Tkocz Krystyna
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Podatków Referat Wymiaru Podatków
(Pd-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
157
Telefon
32 43 92 177
Faks
32 42 24 124