Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Podleśny Aleksandra
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Biuro Skarbnika Miasta
(BS)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
206
Telefon
32 43 92 206
Faks
32 42 24 124