Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Grabowska Janina
Stanowisko
Zastępca Kierownika USC
Komórka org.
Urząd Stanu Cywilnego
(USC)
Adres
Rynek 18
Pokój
4
Telefon
32 42 23 210
Faks
32 42 24 124