Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Henczko Barbara
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Architektury Referat Budownictwa
(Ar-II)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
054
Telefon
32 439 2084
Faks
32 42 24 124