Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Błaszkiewicz Katarzyna
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych Referat Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru
(SKZ-III)
Adres
Zamkowa 5
Pokój
14
Telefon
32 43 92 290
Faks
32 42 24 124