Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Witek Kinga
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(MPU)
Adres
Rzeczna 8
Pokój
110
Telefon
324392099
Faks
32 42 24 124