Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wacławiec Krzysztof
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Księgowości
(Ks)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
306
Telefon
32 43 92 339
Faks
32 42 24 124