Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Major Agnieszka
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Rejestracji Pojazdów
(Km-II)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
062
Telefon
4392072
Faks
32 42 24 124