Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szewczyk Celina
Stanowisko
Pomoc administracyjna
Komórka org.
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY Referat Kancelaria
(Ad-III)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
050
Telefon
4392091
Faks
32 42 24 124