Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Skrzypiec Barbara
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Zamówień Publicznych
(ZP)
Adres
Bolesława Chrobrego 2
Pokój
302
Telefon
32 43 92 302
Faks
32 42 24 124