Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Lepiarczyk-Hlubek Alicja
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Architektury Referat Budownictwa
(Ar-II)
Adres
ul. B. Chrobrego 2, pokój 54
Pokój
054
Telefon
324392054
Faks
32 42 24 124