Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kesten Klaudia
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Promocji
(Pr)
Adres
Bolesława Chrobrego 2
Pokój
308
Telefon
32 43 92 338
Faks
32 42 24 124