Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wengerski Grzegorz
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Wydział Gospodarki Komunalnej
(GK)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
108
Telefon
32 43 92 167
Faks
32 42 24 124