Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wengerski Grzegorz
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki Wodno-ściekowej
(GM-VI)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
6A
Telefon
32 43 92 167
Faks
32 42 24 124