Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Krauze Izabela
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Wydział Księgowości Referat Dochodów i Windykacji
(Ks-I)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
306
Telefon
32 4392346
Faks
32 42 24 124