Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Grzech Magdalena
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
(G-I)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
357
Telefon
324392368
Faks
32 42 24 124