Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wieczorek Piotr
Stanowisko
Zastępca Naczelnika Wydziału
Komórka org.
Wydział Inwestycji Referat Realizacji Inwestycji
(In-II)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
22
Telefon
32 43 92 186
Faks
32 42 24 124