Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Adamski Zenon
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Edukacji Referat Ogólny
(E-I)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
08
Telefon
32 43 92 138
Faks
32 42 24 124