Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Czachura Ilona
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Wydatków i Rozliczeń
(Ks-II)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO
Pokój
306
Telefon
324392339
Faks
32 42 24 124