Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wiśniewska Bernadeta
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ MIENIA Referat Gospodarki Nieruchomościami
(M-I)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
005
Telefon
32 43 92 005
Faks
32 42 24 124