Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wochnik Bogdan
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem
(D-III)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
101
Telefon
32 43 92 118
Faks
32 42 24 124