Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wrzosek Lidia
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
BIURO KULTURY
(BK)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
014
Telefon
32 43 92 332
Faks
32 42 24 124