Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wypchoł Mariola
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Dowodów Osobistych
(SO-III)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
158 B
Telefon
32 43 92 173
Faks
32 42 24 124