Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Podeszwa Grzegorz
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ DRÓG Referat Budowy Drogi Regionalnej
(D-IV)
Adres
RZECZNA
Pokój
102
Telefon
324392126
Faks
32 42 24 124