Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Witoszek Małgorzata
Stanowisko
Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(G-II)
Adres
ul Bolesława Chrobrego 6
Pokój
357
Telefon
32 43 92 387
Faks
32 42 24 124