Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Hawel Jacek
Stanowisko
Dyrektor Centrum
Komórka org.
Centrum Inwestycji
(I)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
114
Telefon
32 43 92 184
Faks
32 42 24 124