Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Hawel Jacek
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Dróg
(D)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
114
Telefon
32 43 92 148
Faks
32 42 24 124