Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Furmanek Weronika
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska
(Ek-I)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
012
Telefon
4392042
Faks
32 42 24 124